fbpx

Tavoitteet

Päiväkodin sisätilat on suunniteltu lapsilähtöisesti ja siten että tilat muuntuvat helposti monenlaiseen käyttötarkoitukseen

Playschoolin toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen yhteistyössä kotien kanssa. Päiväkodin pedagogiikan punaisena lankana on englannin kielen oppiminen, mutta tärkeimpänä tavoitteena on aina lapsen yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen sekä kasvun tukeminen monipuolisessa, turvallisessa kasvu-ja oppimisympäristössä.

Päiväkodin sisätilat on suunniteltu lapsilähtöisesti ja siten että tilat muuntuvat helposti monenlaiseen käyttötarkoitukseen. Tavoitteena on se että lapset voisivat itse vaikuttaa mahdollisimman paljon omaan oppimisympäristöönsä. Tilaa on ruhtinaallisesti niin pienryhmätoimintaan kuin sisäliikuntaankin.

Päiväkodin suuri piha-alue rajoittuu luonnon tilassa olevaan metsään. Luontokasvatus korostuu Playschoolin pedagogiikassa ja tärkeänä tavoitteena on luonnon moninaisuuteen tutustuminen ja luonnon kunnioitus.  Luonnon välitön läheisyys antaa rajattomat mahdollisuudet tämän hyvin tärkeän tavoitteen toteutumiselle.

Playschoolin kasvatuksellisissa tavoitteissa korostuvat erityisesti seuraavat osa-alueet:

 • Englannin kielen alkeet
 • Sosiaalisten taitojen tukeminen
 • Kommunikaatiotaitojen tukeminen
 • Avoimuus
 • Kansainvälisyys
 • Monikulttuurisuus
 • Aloitteellisuus/aloitekyky
 • Hyvät tavat
 • Kunnioitus luontoa ja ympäristöä kohtaan
 • Luovuus
 • Fyysisen ja psyykkisen kehityksen tukeminen