fbpx

Englanninkielinen varhaiskasvatus

Seinäjoki English Playschoolissa englanninkielinen toiminta tapahtuu kielikylpymenetelmiä noudattaen

Opetussuunnitelman mukaisesti puhumme laajamittaisesta kaksikielisestä varhaiskasvatuksesta. Tämä tarkoittaa sitä että päiväkotimme henkilökunta käyttää lasten kanssa toimiessaan ja keskenään pääsääntöisesti englantia, mutta lapset käyttävät sekä omaa äidinkieltään että englantia. Oma äidinkieli on läsnä lapsen arjessa ja kaksikielinen varhaiskasvatus  suunnitellaan siten, että kahdella kielellä toteutetusta varhaiskasvatuksesta muodostuu luonteva kokonaisuus.

Koko henkilökuntamme osaa puhua sekä suomea että englantia, joten lapsilla on aina turvallinen olo, tietäen että mikä tahansa tilanne voidaan käydä läpi omalla äidinkielellä – suomen kieli onkin määritelty ”tunne kieleksi” päiväkodissamme ja kaikki tilanteet jotka sitä vaativat, käydään aina läpi suomeksi. Puhumme suomea aina myös vanhemmille, mikäli he niin toivovat.

Leikki ja sen tuomat eri mahdollisuudet ovat avainasemassa

Englanninkielisen varhaiskasvatuksemme tavoitteena on hyödyntää lapsen herkkyyskautta kielen oppimiselle. Lapsi on luontaisesti  kiinnostunut vieraan kielen oppimisesta, varsinkin kun oppiminen tapahtuu lasta kiinnostavan leikin ja toiminnallisuuden kautta. Leikki ja sen tuomat eri mahdollisuuden ovatkin avainasemassa kielikylpytoiminnassa ja vieras kieli opitaan yleensä hyvin nopeasti kun toiminta on suunniteltu lasten näkökulmasta, heidän mielenkiinnon kohteita hyödyntäen.

Kaikki toimintamme tapahtuu pienryhmissä, siten että kasvattajillamme on mahdollisimman paljon tilaisuuksia lasten yksilölliseen huomioimiseen. Kasvattajamme ovat aina mukana kaikessa lasten toiminnassa, käyttäen jokaista arjen tilannetta kielen mallintamisessa.

Päiväkodissamme toimii myös alle 3-vuotiaiden ryhmä. Tässä ryhmässä kielikylpy on ”kevyempää” ja laajamittaisen kaksikielisen varhaiskasvatuksen molemmat kielet ovat tasapuolisesti läsnä arjen toiminnassa. Tärkeää on alle 3-vuotiaan lapsen oman äidinkielen kehityksen tukeminen  –  vähitellen lapsen iän karttuessa englannin kielen osuus lisääntyy henkilöstön mallintamisen ja lapsen oman kiinnostuksen ja toiminnallisuuden kautta.

Lasta rohkaistaan ja ohjataan alusta pitäen puhumaan englantia kaikissa päivän toiminnoissa mallien ja esimerkkien avulla

Englannin kielen oppiminen tapahtuu päiväkodissamme toiminnallisuuden kautta: lapsen maailmaan liittyvien teemojen avulla harjoitellaan teemasanastoa loruissa, leikeissä ja peleissä sekä askartelussa, musiikissa ja liikunnassa. Lasta rohkaistaan ja ohjataan alusta pitäen puhumaan englantia kaikissa päivän toiminnoissa mallien ja esimerkkien avulla.

Avainasemassa on lapsen mielenkiinnon kohteiden hyödyntäminen sekä leikin tuomien rajattomien mahdollisuuksien käyttäminen työkaluna oppimisessa. Lapset oppivat aina omassa tahdissaan omien edellytystensä mukaisesti.