fbpx

Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Lapsilähtöistä, turvallista varhaiskasvatusta ja esiopetusta monipuolisessa, kansainvälisessä oppimisympäristössä englannin kielellä.

Playschoolin toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on lapsen kehityksen tukeminen yhteistyössä kotien kanssa. Päiväkodin pedagogiikan punaisena lankana on englannin kielen oppiminen, mutta tärkeimpänä tavoitteena on aina lapsen yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen kehityksen sekä kasvun tukeminen monipuolisessa, turvallisessa kasvu- ja oppimisympäristössä.

Kansainvälisyys kasvatus

Playschoolin pedagogiikassa korostuu vahvasti kansainvälisyys kasvatus ja tähän tiiviisti nivoutuva tapakasvatus – meillä hyvät tavat ja toisten kunnioittaminen ovat ensisijaisen tärkeitä. Pohjan tähän antaa lapsen oman itsetunnon tukeminen ja itseluottamuksen päivittäinen rohkaisu. Lapsen luotto omaan itseensä ja omiin taitoihinsa antaa alustan suvaitsevaisuudelle ja tasa-arvoisen arvomaailman juurtumiselle. Päiväkodin arjessa korostuu myös kansainvälisyys kasvatukseen liittyvä yhteisöllisyys ja perheitä osallistetaan alusta alkaen päiväkodin toimintaan. Vaasan päiväkodistamme tuttu termi ”Playschool-perhe” tulee tutuksi myös Seinäjoen yhteisössämme, yhteisen toiminnan myötä.

Toimintaympäristö

Päiväkodin sisätilat on suunniteltu lapsilähtöisesti ja siten että tilat muuntuvat helposti monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Tavoitteena on se että lapset voisivat itse vaikuttaa mahdollisimman paljon omaan oppimisympäristöönsä. Tilaa on ruhtinaallisesti niin pienryhmätoimintaan kuin sisäliikuntaankin.

Päiväkodin suuri piha-alue kauniilla Piirin alueella rajoittuu luonnon tilassa olevaan metsään. Luontokasvatus on tärkeä osa-alue Playschoolin pedagogiikassa ja tärkeänä tavoitteena on luonnon moninaisuuteen tutustuminen ja luonnon kunnioitus.  Luonnon välitön läheisyys antaa rajattomat mahdollisuudet tämän hyvin tärkeän tavoitteen toteutumiselle.