fbpx

Esiopetus

Aiempaa kieliosaamista ei vaadita

Seinäjoki English Playschoolissa järjestettävä esiopetus luo lapselle turvallisen siirtymän varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Lapsilla ei tarvitse olla aikaisempaa englanninkielistä taustaa siirryttäessä englanninkieliseen esiopetukseen. Esiopetusvuosi päiväkodissamme antaa lapselle erittäin vahvat englannin kielen valmiudet.

CLIL-menetelmässä käytetään lapsen äidinkieltä ja vierasta kieltä rinnakkain

Seinäjoki English Playschoolin laajamittaisessa kaksikielisessä esiopetuksessa käytetään kielikylpyopetuksesta tuttua CLIL-menetelmää (Content and Language Integrated Learning). CLIL-menetelmässä käytetään lapsen äidinkieltä ja vierasta kieltä rinnakkain. Lapset oppivat samanaikaisesti sekä esiopetuksen asiasisältöjä että myös vierasta kieltä. Oman äidinkielen kehitystä tuetaan esiopetusvuonna ja tärkeimpiä oppisisältöjä käydään läpi myös suomen kielellä. Clil menetelmä on hyvin tehokas oppimistapa esiopetusikäiselle lapselle ja mahdollistaa myös päiväkodin pedagogiikassa korostuvan leikin käytön oppimisen välineenä.