fbpx

Toiminta-ajatus

Monipuolinen kasvu- ja oppimisympäristö

Seinäjoki English Playschoolin toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille lapsilähtöistä, turvallista varhaiskasvatusta ja esiopetusta monipuolisessa kasvu- ja oppimisympäristössä, jossa lapsella on mahdollisuus oppia englannin kieltä kielikylpymenetelmin.

Painopistealueemme on laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Seinäjoki English Playschoolissa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamien perusteiden pohjalta luotuja varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia. Painopistealueemme on laajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus ja esiopetus, englannin kielellä.

Playschool on Suomen vieraskielisen ja kielikylpyopetuksen yhdistys Suvikyky Ry:n jäsen.